Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 listopada 2020 roku
zmarł nasz Prezes Stanisław Buksa.
Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd i Pracownicy PTSB ,,Transbud Ełk" Sp.z o.o.