POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, PTSB „Transbud-Ełk” Sp. zo.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, NIP 8480005503, informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma  PTSB „Transbud-Ełk” Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, NIP 8480005503, REGON 790128449,  tel. 87/621-74-23, fax. 87/621-60-77 , e-mail: transbud@transbud.elk.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
realizacji zamówień,  kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie, wysyłania informacji o charakterze marketingowym,  odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Państwa,
do celów podatkowych i rachunkowych, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), weryfikacji wiarygodności płatniczej, szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) 


4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, biura rachunkowe.


5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.


6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.


9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Współpracujemy z:

formularz kontaktowy

Kontakt (dół)

logo

PTSB "Transbud - Ełk" Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1, 19 - 300 Ełk

konto: PKO BP S.A. Oddział w Ełku

27 1020 4724 0000 3102 0045 1468

Sąd Rejonowy w Olsztynie | KRS: 0000050063

NIP: 848-000-55-03 | REGON: 790128449

facerbook google plus